Procesverbetering? Zo gaat het je wel lukken

Ben je klaar voor het nemen van échte stappen?

Met Procezza zorg je voor procesverbetering, productieverbetering en een beter personeelsbeleid.

Vraag een kennismakinggesprek aan via info@procezza.nl

We weten het inmiddels allemaal wel: een positief werkklimaat zorgt ervoor dat werknemers productiever zijn, zich meer ontwikkelen en voor minder ziekteverzuim zorgen. Maar hoe zorg je nu voor een daadwerkelijk positief werkklimaat waarin zowel werknemers als de organisatie floreren? Procezza helpt je met deze 5 tips op weg.

Methodieken voor procesverbetering

Iedere organisatie die zichzelf een beetje serieus neemt, is bezig met procesverbetering of heeft dat recent doorgevoerd. Er is nu eenmaal veel winst te behalen als die processen zonder kuilen, heuvels en doodlopende wegen lopen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Een organisatie waarbij bedrijfsprocessen op rolletjes gaan hebben namelijk een hogere omzet. Daarnaast hebben ze meer bevlogen medewerkers, kampen ze met veel minder werkstress, is er minder verloop onder het personeel en ook een lager ziekteverzuim.

Methodieken om een procesverbetering in gang te zetten zijn er meer dan genoeg. Zo zijn er onder andere Kaizen, Lean, Agile, Six Sigma en ToC (Theory of Constraints). Deze methodieken zijn er allemaal op gericht om bedrijfsprocessen te verbeteren en vaak is het voor een organisatie niet meer dan kiezen welke methode het meeste aanspreekt. Vervolgens wordt er een consultant ingehuurd en is het alleen nog maar een kwestie van uitrollen van de gekozen methodiek.

Het resultaat van deze aanpak is alleen in heel veel gevallen hetzelfde: er wordt erg veel geld uitgegeven en uiteindelijk verandert er heel weinig. Sterker nog, het is niet ongewoon dat de productie, communicatie en werkstress nog meer onder druk komen te staan door alle nieuwe invoeringen.

De reden waarom veel procesverbeteringen mislukken

Ondanks alle motivatie en enthousiasme waarmee mensen aan procesverbetering met al dan niet een bepaalde methodiek beginnen, stranden ontzettend veel van dit soort projecten. De verbeteringen worden in de meeste gevallen wel doorgevoerd, maar na een paar jaar kampt de organisatie in kwestie met exact dezelfde problemen. De nieuwe bedrijfsprocessen hebben maar zelden een blijvend resultaat.

De eigenaresse van Procezza, Margot Corporaal, kwam ook tot die conclusie tijdens haar 10-jarige carrière als consultant in procesmodellen. Bij haar opdrachten bij middelgrote tot grote organisaties kwam ze namelijk steeds dezelfde problemen tegen. Er was geen of weinig procesinzicht, er was een hoge werkdruk onder het reguliere personeel en bovendien ook een verkeerde verdeling van FTE’s en werkpakketten.

In veel gevallen was Margot niet de eerste consultant die de processen van de organisatie in kwestie op orde moest brengen, de problemen kwamen om de paar jaar weer terug. Dit feit liet haar vooral zien dat organisatorisch sturen vanuit het proces niet werkt en dat dat de belangrijkste reden is waarom procesverbeteringen vaak mislukken.

Bij een procesverbetering hoort het personeel centraal te staan

Als we aan processen denken, zijn we geneigd om aan een soort spinnenweb van onzichtbare lijnen te denken. Aan planningen, roosters, deadlines, productiviteit en omzetcijfers. Er wordt alleen vaak niet stilgestaan bij het feit dat het personeel voor de daadwerkelijke uitvoering moet zorgen. En dat personeel dat plezier in hun werk heeft en lekker in hun vel zit, veel productiever is en daarmee ook makkelijker planningen, deadlines en omzetcijfers haalt.

Methodieken voor procesverbetering zitten goed in elkaar en zullen tot op zekere hoogte vast effect hebben. Maar uiteindelijk zijn ze wel gebaseerd op sturen vanuit het proces en laten ze het werkelijke kapitaal van de organisatie – de werknemers – nagenoeg buiten beschouwing.

Door het personeel bij een procesverbetering centraal te zetten, wordt er veel meer bereikt. Zo worden al die ongrijpbare interne lijntjes tastbaarder en overzichtelijker, er vloeit ook een productieverbetering en een beter personeelsbeleid uit voort.

De processturing tool Procezza ondersteunt een competentiegerichte bedrijfsvoering en
heeft persoonlijke dashboards waarin medewerkers hun toegewezen taken zelf in kunnen plannen

De tool voor processturing van Procezza

Het grote verschil tussen Procezza en vergelijkbare tools of methodieken die op procesverbetering zijn gericht, is dat bij Procezza het werkgeluk van de medewerkers voorop staat. En hierbij ligt er ook een grote nadruk op een competentiegerichte bedrijfsvoering.

Ieder medewerker heeft namelijk zijn of haar specifieke competenties, maar daar wordt bij het takenpakket lang niet altijd rekening mee gehouden. Hierdoor worden de daadwerkelijk aanwezige competenties helemaal niet ingezet en doen veel medewerkers werk wat onder of boven hun niveau ligt. Een goede basis voor werkgeluk is dit niet. Het is wel een vruchtbare bodem voor werkstress, verzuim en personeelsverloop.

In de tooling van Procezza breng je de competenties van alle individuele medewerkers in kaart. Daarna giet je de verschillende taken binnen de organisatie in processen of projecten. Vervolgens zet je de taken in de planning en kunnen deze taken aan de medewerkers met de juiste competenties worden toegewezen.

De medewerkers plannen in hun persoonlijke dashboard zelf hun taken in en houden daarbij ook rekening met wat tijd voor zichzelf. Dit kan bijvoorbeeld een meditatie van tien minuten zijn, een korte wandeling of het lezen van een interessant artikel.

Door de ruimte voor hun eigen interesses krijgen medewerkers een betere balans tussen werk en privé. Zo wordt hun productiviteit vergroot en ontstaat er een blijvende procesverbetering.

Wil je meer weten over de tooling van Procezza? Neem dan contact met ons op.

Procezza

Orthenstraat 15
5211 SV 's-Hertogenbosch

info@procezza.nl
06-25052752

© 2021-2024 Procezza